Blockchain

cover

Blokčejn, blokčejn, blokčejn!

Kdysi jsme v novinách vymýšleli, co uděláme s klesjícím příjmem z online reklamy. A jak už to tak chodí, tak jsme si na to najali poradce, co měli přicházet s nápady, které by nás z vnitřku nenapadly. My jsme skončili u klasického “my vydáváme, čtenář platí”, což fungovalo dost dlouho na to, aby se dalo říct, že to není sci-fi, ale tak třeba…

No, přišli poradci, se situací se seznamovali, a pak přednesli nápady. Personalizované noviny třeba. “Každému to, co chce číst,” to měl být hit, jenže to trošku jaksi nabourává důvod, proč máme média, že. A pak pár dalších nápadů, až největší poraděnko přes IT pronesl tajuplně: “Použijeme blockchain!”

Byl jsem tam jediný s IT backgroundem, takže jsem do všeobecné radosti nad tím, jak “použijeme blockchain”, položil pragmatickou otázku: “A k čemu nám to bude?”

IT poraděnko se na mne podíval velmi spiklenecky a řekl: “V tom je budoucnost!” A zase propukla hosana, účastníci se trumfovali zvučnými tituly, kde četli články o tom, že blockchain je budoucnost, a když se dotrumfovali, tak povídám: “Moment, jak přesně nám náš problé zpoplatnění obsahu pomůže vyřešit distribuovaná databáze transakcí?”

To už byl příliš konkrétní dotaz a vrchní IT poraděnko povídal, že to asi není téma pro tuto schůzku, ale jak jsem byl rozjetý, tak jsem opáčil, že chci slyšet, jak blockchain vyřeší problém klesajících příjmů online médií, protože když to neuslyším, tak je můj názor takový, že máme v prezentaci buzzword, aniž by kdokoli věděl, co to je a k čemu to je.

Útrpnost by se dala krájet, ale dozvěděl jsem se, že ty články můžou být v blockchainu a lidi budou kryptoměnama platit přímo autorům, takže média nebudou zapotřebí. Což teda pochopili i neIT a položili logickou otázku: “A všimli jste si, že jsme to médium a řešíme, jak to pomůže nám?”

A bylo po blokčejnu v online zpravodajském médiu.

Ale od té doby si všímám zezoteričtění toho slova. Stejně jako se o několik let dřív používal cloud. Pamatujete? Nadhodilo se nějaké téma, řešilo se zleva zprava, padaly námitky i výhrady, a pak nějaký koumes navrhl: “Použijeme cloud!” A to bylo slovo, které manažeři znali, četli články o tom, jak cloud vyřeší to či ono, a tak nabyli dojmu, že to je silver bullet, a že pomůže i jim.

Tak přesně tu roli má blockchain. Jakmile ho zaslechnete na korporátní poradě, můžete vzít jed na to, že to je pravděpodobně v tomto kontextu. Že to pravděpodobně nijak nesouvisí, ale zaznělo “dostatečně vědecké slovo”, které ukončí přízemní pochybnosti a obrátí mysl zúčastněných k vyšším metám: To bude fungovat, je to věda!

Trochu to připomíná ezoterické blábolení, protkané výrazy jako “tekutý křišťál”, “matrix”, “kvantový skok”, “dimenze”, “vibrace” nebo třeba “tachyon”. Pokud nemáte jasnou mysl a neubráníte se magii “vědeckého slova”, tak vám ani nedojde, že právě zíráte na pusté blábolení, natřené navenek slovy, jejichž jediná role je: “Vidíš, to je složitý, tomu nerozumíš, tak věř!”