Buzola

cover

Pár lidí získalo pověst “morálních kompasů”. Lidí pevných v názorech a postojích, že i přes zakolísání ukazují svým životem a konáním ostatním morální směr. Však víte. Shodou okolností tihle lidé málokdy hodnotí chování konkrétních lidí.

No fakt. Neslyšíte o nich, že by měli potřebu zazvonit na souseda a říct mu: “Vážený sousede, jste plytká osoba, protože sledujete Výměnu manželek!” Takovou potřebu ale mají jiní lidé, co navenek působí taky tak, totiž že mají neotřesitelné a pevné morální postoje a nároky - ale především na ostatní. Ti neminou jedinou příležitost, aby konkrétnímu člověku přišli zhodnotit jeho vlastnosti a činy, aniž by přitom svým životem a skutky mohli posloužit jako měřítko.

Já pro ně razím označení “morální buzola”. Protože, jak známo: Kompas ukazuje, buzola buzoluje!

Samozřejmě nejlíp se kádrují a hodnotí postoje a pevnost ostatních v situaci, kdy sami se svými postoji nevylézáte. Každý ví, co si myslíte o jiných, nikdo neví, co si myslíte za sebe a jak jste s tím konzistentní. Dokud píšete a hodnotíte morálku ostatních pod přezdívkou “vedoucí kolotoče”, nikdo vás nemůže usvědčit z nedůvěryhodnosti. Jste morální buzola - až do chvíle, kdy na vás praskne, že jste polobezdomovec s exekucemi, co se schovává před věřiteli… Pak jste jen loser a kašpar.

Nebo dokud píšete do komentářů na Rootu, jak jsou všichni ostatní zoufalí, protořže vy děláte mnohem lepší a důležitější věci, jenomže to děláte pro vládu a tajné služby, tak to nemůžete nikomu říct. No, dokud to neřeknete, jste programátorská kvalitativní buzola.

Inu, si tacuisses, philosophus mansisses, volně aplikováno: “dokud o sobě mlčíš, zůstáváš nejlepším, nejchytřejším, nejvtipnějším a nejzručnějším tvorem, co kdy psal do komentářů”.

Prostě buzoluješ.