Párty

cover

Hradní párty pokračuje.

Však si mlaskejte, žerte z erárního, dělejte si co chcete, jeďte si svou párty, než padne klec.

Ale myslím, že by bylo velmi na místě říct, že kromě vaší diskotéky má Hrad a KPR ještě jednu roli, totiž roli státního úřadu. A státní úřad v demokratické zemi si nesmí určovat, kdo se ho smí na co ptát. Státní aparát čerpá svoji legitimitu z veřejné vůle a podléhá proto veřejné kontrole.

To, že si z tohoto pravidla dělají mnozí fakticky trhací kalendář, to je smutné a zasluhuje to reakci. Ale udělat seznam “nepřátelských médií”, s nimiž se “nebudeme bavit”, je něco, co si žádná část státního aparátu nesmí, prostě nesmí dovolit!

A co s tím jako uděláte?

No, nic. Když prezident intenzivně pracuje na tom, aby se odlišoval prezident-úřad a prezident-osoba, kde úřad vyžaduje úctu a osoba zaslouží tak akorát plivanec, tak dokud budou tyto dvě role spojené, nikdo nezmůže nic, protože není vůle. A kde není vůle, tam není cesta.

Zatím.