Deset

cover

Včera odpustky, dneska desatero. Tohle jsem sprostě ukradl od Viléma Rubeše. Autorem je reverend Boetcker a … no, prostě si ho přečtěte a pamatujte, jo?

  1. Prosperitu nelze založit na bezstarostném zacházení s financemi.
  2. Slabí se neposílí oslabením silných.
  3. Malí nevyrostou omezováním velkých.
  4. Chudým nepomůže zničení bohatých.
  5. Mzda pracovníků se nezvýší utlačováním těch, z jejichž peněz je placena.
  6. Nedostaneš se z problémů, když utratíš víc, než vyděláš.
  7. Spolupráci lidí neposílíš zvyšováním nenávisti.
  8. Solidní jistotu nezajistíš vypůjčenými penězi.
  9. Charakter a odvaha se neposílí zničením lidské iniciativy a nezávislosti.
  10. Lidem nepomůžeš, když za ně budeš dělat to, co by mohli a měli dělat sami.

Díky