Čtyři

cover

Hele, lidi, jak to máte s čtyřčíslími?

Já si třeba pamatuju ty čtyři číslice za lomítkem v rodném čísle. Ten začátek, ten si dopočítám, ale ty čtyři číslice jsem si namemoroval.

Pak taky PIN ke kartě. Taky čtyři číslice.

Pak taky PIN k mobilu.

A ty čtyři číslice na SPZ, zvané též RZ.

No, a ty teď musím zapomenout a naučit se jiné čtyři číslice.

Nebo to nějak sjednotit. Možná, že bych si mohl dát PIN stejný jako to rodné číslo. Nebo sjednotit PINy na kartě, mobilu… a taky si to čtyřčíslí dát na auto. Ale to zase jde proti bezpečnostním pravidlům.

No nic. Tak holt budu muset čelit situacím, kdy stojím na benzínce, naberu benzín, jdu zaplatit a říkám si: Tak, PIN je… eeee… ne, to je rodné číslo, ne tohle je SPZ minulého auta, tohle… to je úplně nějaký jiný PIN, tohle je dvě na dvanáctou, tohle je čas, kdy mám být na poradě…