Trend

cover

Situace je daná. Není dobrá, není katastrofická.

No dobře, to je věta jak od seriálového Djatlova. Tak jinak: Situace je daná. Směr je jasný. Můžeme se dohadovat, jestli je v našich silách s tím cokoli udělat.

Můžeme se k tomu postavit dvojím způsobem. První je fatalistické “po nás potopa” - dost možná i reálná. O tomto způsobu se nemá smysl rozepisovat.

Druhý způsob je realistický: “Budeme dělat, co je v našich silách, ale nikdo nám nezaručí, že to dopadne dobře. Ani že to dopadne přijatelně. Počítáme s tím, že to může, i přes veškerou snahu, dopadnout špatně, ale přesto se musíme snažit.”

Tohle je, myslím, reálná cesta. Přestaňme lhát dětem, že to dopadne dobře, když se udělá nějaký soubor opatření. Místo toho pojďme udělat to, co se dělá ve firmách, když se vybírá vhodné řešení. Pojďme si ta opatření položit vedle sebe a zhodnotit jejich efekt z pohledu západní země, které se tím zabývají nejvíc. Nějak takto - a připouštím, že se mohu mýlit:

Třídění odpadu

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - velký, převážně pozitivní. Nutnost třídit doma není nic, co by nešlo překonat
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - minimálně. Třídit.
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - minimálně
 • Je možné to udělat celosvětově? - dost možná ano
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - nejspíš ne
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - ne
 • Naráží to na limitované zdroje? - zatím ne
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - pomohlo by to…
 • Pomůže to změnit trend? - minimálně
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Politickým rozhodnutím protlačené elektromobily

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - obrovský, zejména pokud se hovoří o tom, že “auto nebude pro každého”.
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - výrazně
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - výrazně
 • Je možné to udělat celosvětově? - ne
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - ano, negativně
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - velmi
 • Naráží to na limitované zdroje? - ano
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - ano
 • Pomůže to změnit trend? - lehce
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Efektivnější výroba

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - obrovský
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - minimálně
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - lehce
 • Je možné to udělat celosvětově? - postupně ano
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - ano, pozitivně
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - ano
 • Naráží to na limitované zdroje? - ne
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - ano, ale nikoli nezbytně, stačí evoluce
 • Pomůže to změnit trend? - lehce
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Jaderná energie

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - obrovský
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - minimálně
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - lehce
 • Je možné to udělat celosvětově? - postupně ano
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - ano, pozitivně
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - ne, stačí evoluční
 • Naráží to na limitované zdroje? - mírně
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - v malé míře
 • Pomůže to změnit trend? - lehce
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Energeticky úsporné technologie

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - minimální
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - minimálně
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - lehce
 • Je možné to udělat celosvětově? - postupně ano
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - ano, pozitivně
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - ne, stačí evoluční
 • Naráží to na limitované zdroje? - spíš ne
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - nikoli nezbytně
 • Pomůže to změnit trend? - ne. Úspornější technologie nemusí vést k úspoře
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Omezení výroby masa

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - výrazný
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - výrazně
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - zásadně
 • Je možné to udělat celosvětově? - ne
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - ano
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - ne
 • Naráží to na limitované zdroje? - možná
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - ne
 • Pomůže to změnit trend? - ne
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Uhlíková daň

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - výrazný
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - výrazně
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - zásadně
 • Je možné to udělat celosvětově? - ne
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - ano, negativně
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - ne
 • Naráží to na limitované zdroje? - ne
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - ne
 • Pomůže to změnit trend? - nějak ho změní, ale nelze předvídat, jaká změna nastane
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Omezení letecké dopravy

 • Jaký to má vliv na současný komfort života? - výrazný
 • Jak moc budou lidé muset změnit svoje chování? - výrazně
 • Jak moc to bude pro lidi nákladné? - mírně
 • Je možné to udělat celosvětově? - ne
 • Pokud ne, změní to nějak ekonomickou situaci tam, kde se to zavede? - ano, negativně
 • Předpokládá to skokový rozvoj současných technologií? - ne
 • Naráží to na limitované zdroje? - ne
 • Je součástí plánu něco, co zatím nemáme, ale doufáme, že to budoucnost bude umět vyřešit? - ne
 • Pomůže to změnit trend? - ne
 • Stačí to pro změnu trendu? - ne

Jistotu nám nedává nic. Racionální je vyvážit přínosy, rizika a ztráty tak, abychom se nestřelili do nohy víc, než je nezbytně nutné. Kombinujte, drazí…

Možná, ale fakt jen možná, bychom měli zkusit uvažovat nad tím, že kromě metod boje proti taky připravíme nějaké strategie pro přežití. To kdyby se ukázalo, že skeptici měli pravdu a bojovalo se, obrazně řečeno, proti posunu kontinentů.