Univerzita

cover

Už delší čas sleduju zvláštní náznaky z US univerzit, ale nehodlám soudit. Neznám tamní systém, reálie, nemám srovnání a nemám, bohužel, ani dost schopností, abych poznal, jestli popisované případy proběhly tak, jak proběhly, nebo jestli to je jednostranné vidění. Opravdu nevím. Mám tendenci věřit lidem, co jsou dlouholetí učitelé, že se věci mění. Nedokážu posoudit, zda doopravdy, nebo zda jde o nějaké jejich osobní záležitosti. Nebudu soudit.

Nebudu.

Nebudu!.

Prostě nebudu soudit, protože o tom nemohu uvažovat ani nezaujatě, ani objektivně, ani z osobní zkušenosti.

Kdybych měl pro sebe nějak soudit, tak se v první řadě podivím, proč učitelé neodejdou s prostým “polibte nám prdel” středem… Ale jak říkám: Nevím, nemohu soudit.

Takže si místo toho třeba čtu… Jenže pak čtu takovéhle věci:

Celá naše skupina byla dnes rozhořčena. Stalo se tohle. Přišla nová učitelka, přišla učit přírodní vědy. Zadala nám úkoly a skupině řekla: “Děti!”

Já jsem vstal a prohlásil: “My nejsme děti.”

A ona na to: “Samozřejmě že jste děti a já vám jinak říkat nebudu.”

Já jsem odpověděl: “Žádám vás, abyste byla zdvořilejší, nebo vás pošleme k čertu.”

To bylo všechno. Celá skupina se postavila za mě.

Učitelka zrudla a řekla: “V tom případě buďte tak laskaví a opusťte třídu.”

Já jsem odpověděl: “Zaprvé, tohle není třída, ale laboratoř, a nás nikdo ven vykázat nemůže.”

Ona na to: “Jsi nevychovanec!”

A já: “Připomínáte mi učitelku ze starých dob. Tehdy takovou pravomoc měly.”

To bylo všechno. Celá skupina se postavila na mou stranu. Ona utíkala, jako by jí za patama hořelo.

Ne, to není americká univerzita. To je sovětská střední škola ve 20. letech minulého století, jak ji zachytil Richard Pipes v knize Dějiny ruské revoluce.

Kupte si tuhle knihu a čtěte ji. Fakt! Stalo se to sice před sto lety, ale mechanismy jsou stejné, a jestli se ptáte “proč?” a “jak je to možné?”, tak to zjistíte. A taky zjistíte, že věřit v poučené lidstvo je naivní.

“Nechtějí společnost změnit, aby se v ní žilo lépe. Proto jsou proti jakémukoli kompromisu. Chtějí ji celou rozbít a na troskách vybudovat svou ideální společnost. Revoluce v Rusku nebyla socialistická; byla fanatická!